Strona główna
Psychologia
Tutaj jesteś
Psychologia projekcja psychologia

Czym jest identyfikacja projekcyjna?

Data publikacji 29 września 2022


Wiele osób zastanawia się, czym jest projekcja. Mowa tutaj o jednym z niedojrzałych mechanizmów obronnych, które chronią świadomość każdego człowieka przed zagrażającymi informacjami. Warto dowiedzieć się, na czym polega identyfikacja projekcyjna oraz jak wygląda.

Na czym polega identyfikacja projekcyjna?

Okazuje się, że ludzie z niską samooceną dysponują sporym arsenałem broni, który pomaga im nie dostrzegać własnych emocji, a ponadto uczuć. Co istotne, jednym z mechanizmów obronnych, po które sięgają, jest projekcja. Warto dowiedzieć się, na czym polega. W skrócie mowa tutaj o przypisywaniu innym swoich uczuć, emocji, a ponadto zachowań. Trzeba też wiedzieć o tym, że ojcem projekcji jest Zygmunt Freud. Co ciekawe, wiele jego teorii jest negowanych oraz podważanych przez dzisiejszych terapeutów, jednakże wszyscy wydają się zgodni co do mechanizmu obronnego przedstawionego przez niego. Warto na samym początku dowiedzieć się, czym jest projekcja.

Mowa tutaj o mechanizmie obronnym, który sprowadza się do przypisywania innym osobom swoich cech, poglądów, a ponadto zachowań. Bardzo dużo osób zastanawia się również, skąd bierze się projekcja. Wielu osobom nieobce jest stwierdzenie, iż lepiej przypisać negatywne cechy innemu człowiekowi aniżeli dostrzec je w sobie samym, co jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Należy nadmienić, że taki zabieg pozwala unikać skutecznie frustracji. Warto również dodać, że projekcja pomaga w skupieniu się na innych ludziach na przykład rodzinie, przyjaciołach czy partnerze przy jednoczesnym uciekaniu od pracy nad własną osobą.

Projekcja psychologia

Okazuje się, że obecnie wyróżnia się cztery rodzaje koncepcji projekcji obronnej człowieka. Pierwsza z nich to projekcja podobieństwa. Odnosi się ona do przypisywania drugiej osoby własnej nieuświadomionej, negatywnej cechy na przykład chciwości, zazdrości, agresji czy hipokryzji. Jest to bardzo powszechnie spotykane zjawisko. Istnieje również projekcja atrybutywna. Mowa tutaj o projekcji własnej, lecz świadomej cechy. Stosujący ją człowiek przypisuje innym swe intencje, które zna ze swojego przypadku. Trzeba także powiedzieć o projekcji panglosowsko-kasandryjskiej. Opisuje ona przeniesienie na innych ludzi nieposiadanej cechy.

Ludzie, którzy ją stosują, mają pozytywne uczucie względem świata, lecz postrzegają go w negatywnych barwach, co jest nieco rzadziej spotykane. Istnieje również projekcja komplementarna. W takim przypadku jest to projekcja cechy nieposiadanej przez siebie samego, lecz przy świadomości jakiejś innej swej wartości, która doprowadziła do tego typu mechanizmu obronnego, co jest dość często spotykane w obecnych czasach. Żeby rozpoznać swoją projekcję, trzeba być świadomym używania takiego mechanizmu obronnego. Najważniejsza w tym celu jest praca nad swoją osobą. Przeważnie odbywa się to dzięki wszelkim usługom psychoterapeuty. Dzięki temu rozpoznanie projekcji jest o wiele łatwiejsze. W obecnych czasach coraz więcej osób chodzi do psychologa. W ten sposób możliwe jest rozpoznanie swojej identyfikacji projekcyjnej.

kompresy medyczne

Redakcja alamama.pl

Redaktorzy na naszym blogu to zespół pasjonatów, którzy poświęcają swoją energię i wiedzę, aby dostarczyć wartościowe treści naszym czytelnikom. Każdy z naszych redaktorów ma unikalne doświadczenie i ekspertyzę w obszarach związanych z dziećmi, psychologią, karierą oraz hobby. Nasz zespół skupia się na tworzeniu artykułów, które nie tylko informują, ale także inspirują i pomagają czytelnikom w rozwijaniu się i osiąganiu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?