Mama i dziecko

Co zrobić, kiedy dziecko nie chce się uczyć ?

,,Co zrobić, kiedy moje dziecko nie chce się uczyć?” lub ,,W jaki sposób zachęcić dziecko do nauki?” to pytania, które najczęściej słyszę od rodziców, którzy chcąc jak najlepiej pomóc swojemu dorastającemu Szkolniakowi szukają pomocy, porady i dobrego wsparcia. Temat niewątpliwie ważny, jednak należy pamiętać, że nie ma tutaj jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich, którzy pragną, aby ich dziecko radziło sobie w szkole jak najlepiej. Ponieważ na motywację do nauki może wpływać tak wiele czynników związanych ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym i indywidualnymi predyspozycjami ucznia należy każdej takiej kwestii przyjrzeć się bardzo wnikliwie, tak aby nie pominąć żadnego ważnego aspektu. Pamiętaj Drogi Rodzicu, że zawsze możesz poprosić o pomoc nauczycieli prowadzących zajęcia, wychowawcę klasy, a także psychologa i pedagoga szkolnego. Obserwując problemy z motywacją do uczenia się u swojego dziecka rozmowa ze specjalistami pracującymi w jego szkole powinna być Twoim pierwszym krokiem. Dzięki temu będziesz mógł zdobyć jak najwięcej informacji na temat funkcjonowania Twojej Pociechy podczas lekcji, dowiedzieć się w jaki sposób jego problemy spostrzega Grono Pedagogiczne placówki, a to ważny punkt widzenia, ponieważ oni spędzają ze swoimi uczniami kilka godzin w ciągu całego dnia. Zdobycie wiedzy na temat swojego dziecka jest naprawdę istotne, a ona zaś prowadzi do lepszego zrozumienia jego zachowań. Wobec tego zachęcam Ciebie przede wszystkim do podjęcia dobrej i rzetelnej współpracy ze Szkołą, ponieważ absolutnie i bez dwóch zdań łączy Was wspólny cel – DOBRO DZIECKA. Pierwszy krok masz więc za sobą – zdobyłeś wiedzę i zawiązałeś współpracę ze specjalistami, którzy będą stanowić Twoją grupę wsparcia. Wspólnie możecie ustalić spotkania, konsultacje dla Ciebie i dodatkowe zajęcia, które twojemu dziecku mogą być potrzebne.

Moim zdaniem krok drugi powinien polegać na zdefiniowaniu rzeczywistego problemu. ,,Moje dziecko nie chce się uczyć” lub ,,Moje dziecko nie lubi się uczyć” to definicje zbyt ogólne. Usiądź z kartką białego papieru i dokładnie rozpisz na czym polega jego problem: słabe oceny z wszystkich przedmiotów czy tylko wybranych np. przedmioty ścisłe, ile czasu poświęca na przygotowanie się do lekcji, co mu w tym przeszkadza, jakie emocje mu towarzyszą, jakie w tym kontekście są jego mocne strony. Przekonasz się, że problem może dotyczyć jakiegoś szczególnego obszaru, a im lepiej się temu przyjrzysz i zdefiniujesz tym skuteczniej będziesz swoje dziecko wspierać 😉

Krok trzeci to ustalenie możliwych przyczyn – ponownie weź kartkę papieru i spisz wszystkie możliwe przyczyny zaistniałej sytuacji. Odpowiedz sobie na pytania:  jakie relacje panują w Waszym domu, aktualne problemy, trudności? jaki kontakt Twoje dziecko utrzymuje ze swoimi rówieśnikami? ile czasu poświęca na odpoczynek po zajęciach w szkole i w jaki sposób spędza swój czas wolny? Wszystko to może mieć ogromne znaczenie i wpływ na jego motywację do nauki. Sprawdź grafik jego codziennych zajęć, czy aby na pewno nie jest ich w nim za dużo. Wielokrotnie spotykam się z sytuacjami, w których uczeń tuż po zakończonych zajęciach jedzie na dodatkowe treningi lub korepetycje. Pamiętaj, że Twoje dziecko ma prawo być po prostu zmęczone i mieć potrzebę zwykłego odpoczynku lub swobodnej zabawy w ciągu dnia. I jeszcze jedna ważna sprawa – uczciwe zweryfikowanie własnych oczekiwań wobec dziecka i jego osiągnięć. Zachęcam również do tego, aby spokojnie się nad tym zastanowić 😉

W czwartym kroku zapraszam Ciebie Drogi Rodzicu do ustalenia potrzeb. To dobry czas, aby usiąść ze swoim dzieckiem i zapytać czego ono potrzebuje? Co jemu pomaga w nauce, a co bywa przeszkodą? Jak się czuje? Co najbardziej lubi robić w swoim wolnym czasie? W jaki sposób postrzega szkołę i swoich rówieśników? Uważnie wysłuchaj swojego dziecka, opowiedz mu o krokach, które już poczyniłeś i zapytaj po prostu w jaki sposób możesz mu pomóc. Być może wspólnie poszukacie metod, które sprawiają, że prace domowe i przygotowanie się do kolejnych zajęć będzie dla niego łatwiejsze. Pamiętaj, że Twoje dziecko musi być przede wszystkim zaangażowane w działania, które go dotyczą, a nie stawać się wyłącznie obiektem różnych oddziaływań ze strony dorosłych. Wielokrotnie byłam świadkiem, że wspólne zaangażowanie i zaufanie rodzica do dziecka powodowały, że ich zjednoczenie w działaniu było na tyle silne, aby bez problemu pokonać niejedną trudność. Według mnie te 4 kroki to podstawowe lekcje każdego rodzica, aby potem wraz ze swoim dzieckiem poszukiwać wiele kreatywnych technik i pomysłów na zwiększenie jego motywacji i chęci do nauki. O tym także będzie w kolejnych postach – najpierw podstawa, czyli pierwszy solidny fundament 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *