Mama i dziecko

Poza Rankingiem

Wspieranie dziecka w osiąganiu dobrych wyników w nauce jest jednym z podstawowych zadań każdego rodzica. Wysoka ocena może oznaczać bardzo dobre lub wybitne opanowanie zagadnień zawartych w programie nauczania  oraz potencjał dziecka do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. W taki sposób ujawniają się prymusi i laureaci różnego rodzaju olimpiad oraz konkursów. Wszystko się zgadza i jest absolutnie w porządku, kiedy zarówno rodzic jak i dziecko widzą udział w danych zawodach jako szansę do rozwoju wielu umiejętności, a nie wyłącznie wynik szeregujący uczniów według kryterium najsłabszy – najlepszy. Oczywiście osiągnięty rezultat stanowi dość ważną informację zwrotną dla ucznia, jego nauczyciela jak i rodzica, jednak za nim idzie cały szereg równie istotnych do omówienia kwestii, aniżeli tylko tych związanych z zapamiętaniem materiału, strategii i technik, które dały określony efekt. Przecież zarówno w konkursie, olimpiadzie, meczu jak i zwykłej klasówce ważne jest to w jaki sposób dziecko postrzega siebie i swoje szanse, współpracuje z drużyną, radzi sobie z emocjami, lękiem przed oceną i stresem związanym z trudną sytuacją, na ile potrafi cieszyć się z sukcesu i w jaki sposób interpretuje swoją porażkę. Powyższe umiejętności powinny być omawiane wspólnie przez dzieci i dorosłych. Bardzo często od swoich uczniów słyszę, że obawiają się wyniku jakiegoś egzaminu, kolejnego meczu lub sprawdzianu. Zawsze podkreślam im, że sam fakt podjęcia przez nich wyzwania, włożenie pracy i dodatkowego zaangażowania w swoje przygotowanie, motywacja i odwaga, które ścierają się z lękiem są godne zauważenia, docenienia i pogratulowania.

Każdemu dorosłemu, który wierzy, że poza wynikiem w rankingu ważna jest cała sfera emocji i uczuć dziecka, które niejednokrotnie na ten wynik mają znaczący wpływ polecam doskonałą lekturę, a mianowicie film X+Y w reżyserii Morgana Matthewsa (2014 r.) Jest to niezwykle poruszająca i ciepła opowieść o nastoletnim geniuszu matematycznym, który dołącza do brytyjskiej drużyny mającej wziąć udział w olimpiadzie międzynarodowej. Myślę, że ta historia w niezwykły sposób ukazuje jak istotne jest odpowiednie wsparcie, mądrość i uważność każdego rodzica jak i nauczyciela w trakcie towarzyszenia dziecku w procesie nauki i przygotowywania się do określonych wyzwań. Uczuć i emocji nie da się zmierzyć, nie można ująć w żaden wzór ani postawić jakiejkolwiek reguły. Można je jedynie nazwać, zaakceptować i przyjąć, a na to trzeba otwartości i odpowiedniego dystansu w stosunku do własnych oczekiwań.

 

x-y

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *