Mama i dziecko

11 zasad dobrej współpracy między Rodzicem a Szkołą lub Przedszkolem

No dobrze – to biorę na warsztat temat niełatwy, nieprosty, a jakże ważny, aktualny i znaczący, bo jak długie są dzieje Szkoły tak długo określana w niej rola nauczyciela, ucznia i rodzica. Dużo by mówić o tym jak współpraca między Szkołą a Rodzicem jest istotna, o wzajemnych oczekiwaniach, potrzebach i zaangażowaniu. To wszystko niby dla każdego jest jasne, fundamentalne i bezsporne. Tutaj się zgadzamy, a jednak – choć Szkoła z Rodzicem mają wspólny cel, którym jest dobro Dziecka to nie zawsze łatwo razem do niego dążyć. Zachodząc parę lat temu w głowę co konkretnie może oznaczać dobra współpraca w tym obszarze postanowiłam stworzyć 11 zasad, które wywiesiłam w swoich placówkach. No bo nie chodzi tylko o to, by mówić jak ważna sprawa jest ale w jaki sposób działać, aby konsekwentnie i wspólnie dążyć do wybranego celu. I właśnie ze względu na to, że początkiem i końcem wszelkich działań w szkole czy przedszkolu jest nasz UCZEŃ to pomimo ,,małych” trudności i problemów bardzo lubię współpracę z rodzicami. Po pierwsze bywa zaskakująca, po drugie rozwija, po trzecie jest niezbędna. Będę jednak całym sercem za tym, aby wzajemna relacja służyła każdej ze stron. Dlatego ważne jest, aby mówić wprost o sprawach naprawdę istotnych, ufać sobie w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o wspólnej pracy, być zaangażowanym w konstruktywne rozwiązywanie problemów, a przede wszystkim wierzyć w dobre intencje własnych działań. To wszystko zaś zawarłam w tych 11 regułach, które dla mnie stanowią dobry kontrakt pomiędzy Rodzicem a Szkołą lub Przedszkolem – taki, który buduje, uważnia i motywuje do efektywnego współdziałania.

Rodzicu :

 1. Jeśli coś Cię niepokoi lub nie jest dla Ciebie dostatecznie jasne poinformuj nas o tym – pamiętaj, że pierwszą osobą do kontaktu zawsze powinien być wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia, a następnie dyrektor szkoły lub przedszkola.
 2. Ufaj nauczycielom i personelowi szkoły – oni są specjalistami w swojej pracy, a ich działania zawsze mają na celu dobro wszystkich uczniów.
 3. Rozwiązuj problemy ,,tu i teraz”, czyli w miejscu, gdzie masz realny wpływ na rzeczywistość. Uczymy takiej postawy nasze dzieci. Wierzymy, że dzięki temu wyrosną na decyzyjne i odpowiedzialne osoby.
 4. Dbaj o życzliwą postawę. Pamiętaj, że każde nasze działanie może być powielane w zachowaniu naszych uczniów.
 5. Punktualnie przyprowadzaj dziecko na zajęcia lekcyjne, aby spokojnie mogło przygotować się do zajęć i spokojnie w nich uczestniczyć.
 6. Czytaj regularnie informacje kierowane dla Ciebie za pomocą e- dziennika i tablicy ogłoszeń.
 7. Uczestnicz w zebraniach i spotkaniach z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły.
 8. Pamiętaj, aby swoimi słowami i postawą budować w dzieciach autorytet i zaufanie w stosunku do kadry i pracowników szkoły.
 9. Miej zaufanie do dzieci. Ich dzisiejsze konflikty są niezbędne do tego, by nauczyły się współpracować w grupie i same nauczyły się radzić z trudnościami. Ochrona przed tym może ograniczyć ich rozwój i wiarę we własne siły.
 10. Dziel się swoimi twórczymi pomysłami mającymi na celu polepszenie funkcjonowania szkoły lub przedszkola.
 11. Pamiętaj, że efekty procesu edukacji i wychowania zależą od współpracy szkoły i rodziny dziecka, a także jego możliwości rozwojowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *