Edukacja

Ja OK i Ty OK – czyli o istocie relacji nauczyciela i ucznia

Przyglądając się wspólnej pracy nauczycieli i uczniów dostrzegam, że ich wzajemna relacja- jej jakość oraz charakter stanowią bardzo istotny czynnik w rozwoju zarówno u dzieci jak i dorosłych. Jestem przekonana, że nie można skutecznie przeprowadzić procesu dydaktycznego bez wspólnego zaangażowania, zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji każdej ze stron. Tempo zmian w otaczającym nas świecie wymaga rozwoju nie tylko sprawnego intelektu, ale przede wszystkim umiejętności adaptowania się, wyrażania własnych potrzeb, nazywania swoich emocji oraz współdziałania z otoczeniem. Tak widzę wyzwania edukacji zarówno teraz jak i w przyszłości.

Dzięki postawie pełnej otwartości, życzliwości, optymizmu, empatii oraz akceptacji nauczyciel może wspierać w swoich uczniach przekonanie, że są wystarczająco dobrzy i ważni tak jak dobry jest świat i ważni są ludzie obok nich. Takie działanie może przynieść pozytywne efekty pod warunkiem, że sam nauczyciel tak myśli o sobie i otaczającej go rzeczywistości. Nasze wewnętrzne przekonania mają ogromny wpływ na to jak pracujemy, w jaki sposób podejmujemy wyzwania każdego dnia i z jaką postawą budujemy relacje z ludźmi. Rozwój kompetencji emocjonalnych jak i społecznych jest zatem bardzo istotny zarówno u dzieci jak i ich nauczycieli. Człowiek, który rozwija pozytywne przekonania na swój temat potrafi zadbać o własną autonomię, samorealizację, wyznacza nowe cele, podejmuje aktywność, cieszy się z sukcesów i zachowuje szacunek do siebie w porażce. Kiedy wierzy, że inni są również tak samo wartościowi, ufa temu, że potrafią myśleć i potrafią się zmieniać. Nauczyciel, który w taki sposób myśli i postrzega swoich uczniów pozwala im na samodzielność w działaniu i dochodzeniu do rozwiązań, buduje ich poczucie własnej odpowiedzialności, z otwartością słucha ich pomysłów, wniosków i wątpliwości. Nie boi się błędu, bo wie, że jego popełnienie nie kończy procesu myślenia, ale uruchamia jeszcze więcej kierunków do znalezienia właściwych odpowiedzi. Taka postawa buduje wśród uczniów aktywność, motywację do pracy i chęć ciągłego kształcenia się.

Według mnie pozycja życiowa Ja jestem Ok i Ty jesteś Ok ujęta w teorii Analizy Transakcyjnej Erica Berna to umiejętność utrzymania własnych granic z zachowaniem życzliwości i godności drugiego człowieka. Przyglądam się jej nie jako jedynej słusznej koncepcji, ale takiej z której warto czerpać wiedzę do rozwoju samoświadomości w pracy nauczyciela. Przyglądanie się własnej pracy dydaktycznej pod kątem budowania relacji interpersonalnych i uwzględnianie tego obszaru w planie rozwoju zawodowego daje szanse na rozwój umiejętności godzenia władzy wychowawczej wraz z empatią, optymizmem i przebaczaniem. Warto zastanowić się nad stosunkiem do samego siebie jak i swoich uczniów; a także podjąć refleksję nad tym jaki obraz siebie i świata im przedstawiamy – w jaki sposób budujemy ich poczucie własnej wartości, w czym się ono dla nas objawia, co znaczy i w jaki sposób stwarzamy do tego przestrzeń na własnych zajęciach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *